Dobry pisarz

Za każdą książką stoi ktoś. Ktoś musiał ją napisać, nadać jej pewne ramy i tchnąć w nią życie. Zawsze marzyło mi się dołączyć do tego grona.